خوب من !..

صدرنشین و جاودانه شدنت 

در اقلیم دل ،

برایم هیچ عجیب نیست 

در نظرگاه رب  ،

جز "بهترین" را مگر می توان پیمانه کرد ؟!  

و برای توصیف تو 

"بهترینساده ترین کلام است ....

 

اما..   با هیچ قرمولی , ..

به یک باره آمدن و رخ نمودنت

جلوه گری  ,  دلربایی و فریباییت

محاسبه شدنی نیست ..

 

توضیح , تنها یک کلمه است

با  پنج  حرف ....

اعجــــــــــاز ....

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
امیرحسین

بعد از مدتها چشممان روشن شد :)

علی

میدانی لیلی؟ هرکه دلش کاشانه او شد, مسجود ساجدان شدن برازنده اوست.. گفتی بازا هرآنچه هستی بازآ, بازآمدم و بجز توام حاجت نیست.....