می گویند :
چینی شکسته را که بند بزنی ،
باز تکه هایش کنار هم می نشینند 
مثل اولش که حتما نمی شود ،
اما باز به کار می آید .

می گویم :
دلهای شکسته را هم بند میزنند ؟!
تکه هایش کنار هم تاب می آورند ؟!
باز هم می شود نامش را دل گذاشت ؟!
کسی خریدارش می شود؟!
 
 تکه پاره های دلم را ،
در آبی اشکهایم می پیچم ،
بیـــــا بهتریــــنم ... بیا
پیشکشی آورده ام
ناقابل است ،
اما سرمایه همه عمر من است .....
به تو تقدیم می کنم که بهترین خریداری ،
در دلهای شکسته ماوا گرفته ای ،
قرارگاهت آن جاست ...
 
جضور گرم تو در کنار من
پایان خوش زمستان دلم می شود 
...
 
 منتظـــرت  هستم .....

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
amir hossein

دلت همواره بهاری باد :)